Menu
Cart
Raik? Shitenn? [Minamoto Yorimitsu] and the earth spider.

Raik? Shitenn? [Minamoto Yorimitsu] and the earth spider.

  • $ 19.99


Ukiyo-e print illustration showing an interior view of room with Minamoto Yorimitsu and another man at a Go gameboard as a demon crashes through the roof. Raik? shitenn? to tsuchigumo